Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

- Side 357 -

Andersen, Ernst: Er ægteskabslovens § 58 fortrængt af aftalelovens § 36? i U 1979 B s. 105 ff.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 361 -

Kampmann, Poul: Er ejerlejlighedslovens § 16 a fortrængt af aftalelovens § 36? i U 1985 B s. 147

Læs på Jurabibliotek

(...)

Lynge Andersen, Lennart: Aftalelovens § 36 (2018)

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 362 -

Madsen, Palle Bo og Vesterdorf, Peter: Aftalelovens § 36’s betydning for aftalte separations- og skilsmissevilkår i U 1979 B s. 230 ff.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Madsen, Palle Bo: Om samspillet mellem aftalelovens § 36 og markedsføringslovens regler (artikel på baggrund af forfatterens licentiatforelæsning) i U 1980 B s. 117 ff.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 363 -

Nørgaard, Jørgen: Aftalelovens § 36 og ægteskabslovens § 58 i U 1983 B s. 105 ff.

Læs på Jurabibliotek