Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Brugeligt pant – frivillig ordning/akkord – rekonstruktion (1. udg.)
Forfattere: Jens Paulsen, Hans Engberg og Allan Dam Sørensen
Udgivelsesdato: 08. nov 2013
DJØF Forlag

Leveringsrettigheder

- Side 118 -

U1987.422H er i realiteten blot udtryk for, at der er grænser for, hvad der aftalemæssigt kan bestemmes, uanset om dette sker ved tinglyste deklarationer eller ved aftale. Ved denne vurdering må også antages at indgå, hvad der efter kontraktunderskrivelsen er sket, jf. aftalelovens § 36 for så vidt angår ordene: senere indtrufne omstændigheder.

Læs på Jurabibliotek