Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

§ 30

- Side 448 -

...registrering må der stilles skærpede krav til reklamationen, jf. herved også Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer s. 160. Se fra retspraksis også fx UfR 1993.126 H (hvor indsigelse blev afskåret pga. passivitet) og UfR 2005.1978 H, Himmerlandsbanken A/S (hvor tegning ikke var bindende, da tegningsaftalerne var i strid med aftalelovens § 36).

Læs på Jurabibliotek§ 31

- Side 457 -

...tegningen og anmelde deres krav som simple (hvilket konkret fik særlig betydning for dem pga. en garanti stillet af Nationalbanken og andre banker for simple krav mod Himmerlandsbanken), jf. Skifteretten i Hobros dom af 23. marts 2001, BS 442/94-450/94. Denne dom vedrører således ikke ugyldig aktietegning, men dens principper kan overføres hertil.

Læs på Jurabibliotek