Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Konkurrenceloven (5. udg.)
Forfattere: Jacob Pinborg og Kristian Helge Straton-Andersen
Udgivelsesdato: 25. jan 2022
DJØF Forlag

Underleverancer

- Side 392 -

...mio. kr. P nægtede at betale med henvisning til, at kundeklausulen var ugyldig, fordi den var i strid med § 6, stk. 1. Såfremt aftalen ikke var ugyldig, krævede P boden nedsat i medfør af aftalelovens § 36. grænsende betydning for andre parter på markedet, hvilket udgjorde landsrettens begrundelse for, at aftalen ikke kunne anses for omfattet af § 6.

Læs på Jurabibliotek