Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Konvertible obligationer

- Side 203 -

...domstole efter AFTL § 36 eller § 31. I praksis er risikoen for, at dette sker i en forretningsaftale mellem uafhængige og professionelle parter, meget lav. Efter omstændighederne kan der tænkes situationer, hvor parterne næppe kan karakteriseres som fuldstændig uafhængige. Det gælder muligvis, hvis lånet ydes af en eksisterende majoritetsaktionær.

Læs på JurabibliotekMedsalgspligt

- Side 210 -

...tidspunkt været et helt afgørende vilkår for, at den pågældende investor ville investere i selskabet. AFTL § 36 finder således næppe anvendelse i denne situation. Spørgsmålet ses ikke efterprøvet ved danske domstole. I England og USA har domstolene forudsætningsvist lagt til grund, at parternes aftale om medsalgspligt er gyldig og kan gennemtvinges.

Læs på Jurabibliotek