Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Forskningsfrihed (1. udg.)
Forfattere: Bent Ole Gram Mortensen, Morten Rosenmeier og Heine Andersen
Udgivelsesdato: 28. maj 2022
DJØF Forlag

Offentligt ansatte forskeres tavshedspligt

- Side 115 -

...medkontrahenten privat vil der skulle tages stilling spørgsmålet om god tro, og her vil det alt andet lige være sværere at være i god tro, alt eftersom der produceres og offentliggøres kodexer 112 112. Se afsnit 4.2 om forskellige retningslinjer og codes of conduct. mv., der lægger op til offentlighed i forskningen og afviser tavshed om forskningsresultater.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 116 -

...en gyldig aftale herom. Også her kan aftalelovens § 36 kan være relevant. I UfR 2013.1643 Ø tilsidesatte retten en aftale om ikke-omtale som stridende mod § 36. Sagen angik en dagligavis’ omtale af en person trods tidligere aftale om ikke-omtale. Den aftalte bod blev tilsidesat. Dommen nævner ikke EMRK art. 10, men er i god overensstemmelse hermed.

Læs på Jurabibliotek