Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ansattes immaterielle rettigheder (1. udg.)
Forfattere: Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Jeppe Brinck-Jensen og Tine Sommer
Udgivelsesdato: 19. dec 2013
DJØF Forlag

Aftaler om ansattes ophavsret

- Side 52 -

Aftaler, der går ud på, at arbejdsgiveren skal have del i de ansattes ophavsret, skal derfor være rimelige og afbalancerede. Er de ikke det, kan de censureres efter aftalelovens § 36 mv. eller fortolkes indskrænkende efter aftaleretlige principper og/eller den ophavsretlige specialitetsgrundsætning.

Læs på Jurabibliotek