Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lovharmonisering i dag

- Side 20 -

...harmoniseringsinitiativ, nemlig generalklausulen i aftalelovens § 36 (som med sin forankring i aftaleloven til gengæld blev gennemført efter nordiske konsultationer). 3 3. Se om denne forhistorie: Lennart Lynge Andersen : Aftalelovens § 36 (2018), s. 83 ff. (om de danske lovforarbejder), og s. 117 ff. (om de nordiske). Med sin pragmatiske og skønsprægede

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 21 -

...generelt været vanskeligt at konstatere enighed om særlig meget på den almindelige formuerets område – hverken nationalt, nordisk eller globalt. Et fortjenstfuldt forsøg på at skabe en fællesnordisk købelov i lyset af CISG i 1980’erne kuldsejlede, fordi Danmark ikke være med. Dermed mistede købelovgivningen sit fællesnordiske præg for hele Norden.

Læs på Jurabibliotek