Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Juridiske personer, offentlige virksomheder mv. som forbrugere

- Side 68 -

...erhvervsdrivende, som i givet fald skulle nyde godt af lovens beskyttelse«, jf. FT 1977-1978, tillæg A, sp. 739 og tilsvarende FT 1977-1978, tillæg B, sp. 463 f. Hvor der konkret måtte være behov for at beskytte mindre erhvervsdrivende mod f.eks. urimelige standardvilkår, kan dette imødekommes ved anvendelse af aftalelovens § 36, jf. Betænkning nr. 845/1978 s. 16.

Læs på Jurabibliotek