Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Væsentlighed

- Side 149 -

...aftalelovens § 36, og varslet blev – ligesom for olieselskabet – fastsat til 6 måneder. Grove misbrug af kontraktsfriheden som dette inden for benzinforhandlerbranchen førte i 1985 til vedtagelsen af lov om benzinforhandlerkontrakter. 192 192. Lov nr. 234 af 6. juni 1985. Se nu lovbkg. nr. 1718 af 18. december 2010. Se om lovens rækkevidde U 2014.2867 H.

Læs på Jurabibliotek