Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Andre vedtagelser om skærpede misligholdelsesbeføjelser

- Side 383 -

Se også U 1994.808 H og U 1982.176 H samt Gomard i ET 2008 s. 14 ff. og Gomard m.fl.: Alm. kontraktsret s. 170 og s. 178, Lynge Andersen: Aftaleloven s. 257 ff., samme: Aftalelovens § 36, Munch i U 1981 B s. 299 og Riis i U 1989 B s. 229.

Læs på Jurabibliotek