Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Bankjura (2. udg.)
Forfattere: Nis Jul Clausen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Camilla Hørby Jensen, Nina Dietz Legind, Tanja Jørgensen og Mette Winther Løfquist
Udgivelsesdato: 29. aug 2013
DJØF Forlag

Renteloven

- Side 58 -

I relation til en afgørelse af spørgsmålet, om en aftalt kreditrente er urimelig høj, vil det være generalklausulen i kreditaftalens § 22 eller aftalelovens § 36, der vil skulle finde anvendelse.

Læs på Jurabibliotek