Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Bakgrund

- Side 92 -

...hänsynstagande till ändrade förhållanden, har avtalsskrivaren i de flesta fall det avgörande ansvaret för hanteringen av kontraktsparternas relationer, när det gäller olika ändrade förhållanden. Särskilt bör uppmärksammas, att de olika förhållanden som kan inträffa är av varierande slag, och att frågeställningarna kan variera mellan olika kontraktstyper.

Læs på Jurabibliotek