Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Bankjura (2. udg.)
Forfattere: Nis Jul Clausen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Camilla Hørby Jensen, Nina Dietz Legind, Tanja Jørgensen og Mette Winther Løfquist
Udgivelsesdato: 29. aug 2013
DJØF Forlag

Manglende overholdelse af oplysningspligten

- Side 370 -

...været afgørende for vedkommendes beslutning om at indgå aftalen, jf. eksempelvis UfR 2005.1978 H. 874 874. For nærmere om forudsætningslæren og aftalelovens § 36, se bl.a. Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, 6. udg. 2012, s. 188 ff. og Mads Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 3. udg. 2008, s. 402 ff. og 423 ff.

Læs på Jurabibliotek