Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aktuel udbudsret (1. udg.)
Forfattere: K. Hagel-Sørensen
Udgivelsesdato: 11. sep 2011
DJØF Forlag

Forventningsafstemning – anvendelse af afståelseserklæring

- Side 52 -

...søges støttet på, at det strider mod ligebehandlingsprincippet eller proportionalitetsprincippet – altså en udbudsretligt begrundet indsigelse – eller at det er i strid med generalklausulen i aftalelovens § 36 om urimelige aftalevilkår. 31 31. Lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, § 36.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 54 -

...er således i forarbejderne til bestemmelsen forudsat, at domstolene udviser særlig tilbageholdenhed med at ændre på vilkårene i rene erhvervsforhold. Så længe myndigheden anvender sådanne vilkår ud fra et konkret og sagligt skøn over nødvendigheden heraf, er der derfor næppe heller nogen risiko for tilsidesættelse i henhold til denne lovbestemmelse.

Læs på Jurabibliotek