Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

- Side 75 -

...§ 66 a om forbedringsarbejder er åbenbart urimelig.9 Tvister om udlejerens ret til at råde over arealer i tagetager efter § 53, stk. 5.10 Tvister om en lejers tilsidesættelse af god skik og orden efter §§ 79 a-79 c, som indbringes for huslejenævnet efter § 79 c, 1. pkt.11 Tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.

Læs på Jurabibliotek