Privatlivspolitik

eLov bekymrer sig om dit privatliv og stræber efter at opretholde en høj standard for beskyttelse af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler fra vores kunder, og hvordan vi bruger, behandler, opbevarer og overfører disse oplysninger. eLov forbeholder sig ret til at ændre vores privatlivspolitik, når det er nødvendigt. Hvis privatlivspolitikken ændres, offentliggøres ændringerne på denne side.

Ved at bruge dette websted eller vores API, giver du samtykke til vores privatlivspolitik. Hvis du ikke er enig i denne privatlivspolitik, de generelle betingelser og cookieerklæringen, skal du straks ophøre med at bruge webstedet og vores API.

For yderligere information om betingelserne, hvorpå du må bruge vores websted eller API, kan du også læse vores generelle betingelser og vores cookie-erklæring.

Oplysninger indsamlet fra vores brugere

Oplysninger indsamlet fra vores registrerede brugere

Kunder har mulighed for at bruge nogle af funktionerne på eLov websted eller vores API som registrerede brugere. For at registrere en konto giver du os følgende oplysninger:

 • fornavn;
 • efternavn;
 • e-mail;
 • adgangskode.

Derudover indsamler vi oplysninger om kontoregistrering og accept af de generelle vilkår (data, tid, IP-adresse). Du vælger uafhængigt hvorvidt og hvilket slags profilbillede, du uploader og opbevarer på din konto. Du vælger uafhængigt hvorvidt og hvilke slags data om din virksomhed, du uploader og opbevarer på din konto.

Oplysninger indsamlet fra besøgende på webstedet eller vores API

For besøgende på vores websted og for besøgende via vores API, uanset om det er en registreret bruger eller bruger uden registrering, indsamler vi følgende oplysninger:

 • IP-adresse;
 • netværksplacering;
 • identifikation af den besøgende med høj grad af unikhed;
 • device ID;
 • identifikation af browseren;
 • historik om de søgninger, du har gjort på vores websted;
 • besøgstid, besøgte sider og tid brugt på hver side;
 • henvisninger (f.eks. det URL som en bruger kom fra for at komme frem til vores websted).

 

Log files and server logs

Vi bruger logfiler og serverlogfiler i forhold til websteds sikkerhed, vedligeholdelse, udvikling mv., herunder logfiler og serverlogfiler om:

 •  at sikre webstedets funktionalitet og fastsættelse af tekniske problemer;
 • at sikre webstedssikkerheden og konstatere ondsindede handlinger;
 • konto log-in (dato, tid, IP-adresse, browser).

Formål vi bruger dine oplysninger til

Vi bruger oplysningerne, vi indsamler fra dig, til følgende formål:

 • at levere dig vores tjenester og for at give dig den bedste oplevelse, når du bruger vores tjenester;
 • at opretholde og forbedre vores websted;
 • at identificere dig som en kontraherende part;
 • at fakturere brugere, der har abonneret på betalte tjenester;
 • at sende dig oplysninger om produkter og tjenester via e-mail efter at have fået dit samtykke hertil.

 

Juridiske grundlag for indsamling, opbevaring og behandling af dine oplysninger

Vi indsamler, opbevarer og behandler dine oplysninger på et eller flere af følgende juridiske grundlag:

 • dit samtykke;
 • det er nødvendigt for opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på dennes anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt.;
 • det er nødvendigt for overholdelse af de retlige forpligtelser, som påhviler os.

Hvis dine oplysninger indsamles, opbevares og behandles udelukkende efter dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

 

Tidsrum, hvor oplysningerne opbevares

Vi opbevarer dine data, så længe der er et retsgrundlag for sådan opbevaring, herunder til formål som fakturering og overholdelse af retlige forpligtelser.

For mere information om hvor længe vi opbevarer oplysninger med henblik på at spore besøgende og brugerens adfærd, besøg venligst vores cookie-erklæring.

Placering af indsamlede oplysninger

Vi opbevarer oplysningerne på vores server i Tyskland .

 

Videregivelse af oplysninger til tredjemand

eLov videregiver ikke, sælger ikke, overfører ikke, eller deler ikke oplysninger om dig med tredjepart, medmindre i følgende tilfælde:

•  det kræves i henhold til en retlig forpligtelse;

•  Der gives oplysninger til pålidelige partnere eller underleverandører, der har kontraktforhold med eLov og har en fortrolighedspligt. Disse pålidelige partnere omfatter Google med sit respektive produkt: Google Analytics og Facebook med sit respektive produkt: Facebook Tracking Pixel. eLov indgår kun aftaler med partnere og underleverandører, der overholder de lovmæssige krav til beskyttelse, sikkerhed, og behandling af personoplysninger, herunder de krav, der følger af GDPR. Vi meddeler hermed, at nogle af vores partnere kan overføre personoplysninger uden for EU. For yderligere oplysninger, læs venligst vores partners privatlivspolitik.

Hvis du ikke vil have, at vi sender oplysningerne til vores partnere, kan du besøge vores cookie-erklæring og trække dit samtykke tilbage.

Cookies

eLov.dk bruger cookies. En cookie er en lille tekstfil, som sendes fra serveren til din browser og gemmes på din enhed, så webstedet kan genkende det. For at lære mere om cookies og hvordan bruger vi dem, læs venligst vores cookie-erklæring.

Beskyttelse af oplysningerne

eLov bestræber sig på at holde dine oplysninger sikre og beskyttede, hvorfor vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Du har de følgende rettigheder som bruger af vores tjenester:

 • ret til indsigt i dine personoplysninger: Du har ret til at få vores bekræftelse på, om dine personoplysninger behandles, og i så fald har du ret til at få adgang til personoplysningerne og modtage information om, hvordan de behandles.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålet med behandlingen, har du ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.
 • Ret til sletning: Under visse omstændigheder, som f.eks. at dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt eller du har trukket dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke), kan du anmode om sletning af dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling af personoplysninger: Under visse omstændigheder, f.eks. hvis du er i tvivl om rigtigheden af dine personoplysninger eller har gjort indsigelse mod vores legitime formål med behandlingen af dine personoplysninger, kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger: Under visse omstændigheder, som f.eks. hvis du er i tvivl om vores legitime interesse i behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling.
 • Ret til personlig dataportabilitet: Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og såfremt behandlingen er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning inden indgåelse af en kontrakt, og hvis behandlingen foretages automatisk, kan du på forespørgsel modtage en komplet og maskinlæsbar kopi af dine personoplysninger og overføre dem til en anden dataansvarlig.
 • Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed: Du har ret til at indgive klage til den relevante tilsynsmyndighed at behandlingen af dine personoplysninger overtræder denne forordning.

 

 

Denne Privatlivspolitik er senest blevet opdateret den 6. november 2019.