Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
983
Opdaterede love
Søg blandt
22431
Afgørelser
Indblik
103526
Kommentarer
Overblik
201337
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje var i vidt omfang bortfaldet på grund af forældelse og passivitet
 • Dom af 12. februar 2020
 • Obligationsret, Lejeret, Passivitet
 • Renteloven, Forældelsesloven, Retsplejeloven
I dag
H
Kæreskrift indgivet pr. mail på kærefristens sidste dag kunne helt undtagelsesvist anses for gyldigt indgivet
 • Kendelse af 11. februar 2020
 • Procesret
 • Retsplejeloven
I går
H
Forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om momspligt vedrørende kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter
 • Kendelse af 07. februar 2020
 • EU-ret, Afgiftsret
 • Momsloven
24. februar 2020
H
Forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om momspligt vedrørende kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter
 • Kendelse af 07. februar 2020
 • EU-ret, Afgiftsret
 • Momsloven
24. februar 2020
H
Der forelå ikke længere en konkret, aktuel retstvist mellem parterne i en sag om rentevilkårs rimelighed, og sagen blev derfor afvist 
 • Kendelse af 07. februar 2020
 • Obligationsret, Finansielle virksomheder, Procesret
 • Renteloven, Kreditaftaleloven, Aftaleloven
21. februar 2020
H
Boligrettens dom, hvormed sagen blev afvist med henvisning til, at fristen for at indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten var overskredet, kunne kæres uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet
 • Kendelse af 07. februar 2020
 • Procesret
 • Retsplejeloven
20. februar 2020
H
Sælgere af en andelslejlighed havde ikke krav mod valuar for tilbagebetaling af overpris til køberne
 • Dom af 07. februar 2020
 • Boligret, Erstatningsret
 • Erstatningsansvarsloven, Ejendomsformidlingsloven, Andelsboligforeningsloven
19. februar 2020
Søg i afgørelser