Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1007
Opdaterede love
Søg blandt
37754
Afgørelser
Indblik
110379
Kommentarer
Overblik
211894
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Lejere var ikke bundet af tillæg til lejekontrakt og kunne ikke pålægges at betale særskilt for renovation direkte til renovationsselskab
 • Dom af 11. november 2020
 • Lejeret
 • Aftaleloven, Miljøbeskyttelsesloven, Boligreguleringsloven, Lejeloven
I dag
H
14 års fængsel for at have forsøgt at dræbe en person med seks skud under en bandekonflikt
 • Dom af 17. november 2020
 • Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven
I dag
H
Krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter en arbejdsskade var ikke forældet 
 • Kendelse af 16. november 2020
 • Erstatningsret
 • Forældelsesloven, Retsplejeloven, Arbejdsskadesikringsloven
17. november 2020
H
A kunne ikke stedbarnsadoptere børn, som var født af en surrogatmoder, da der var betalt for surrogatmoderens samtykke til adoptionen
 • Dom af 16. november 2020
 • Familieret
 • Forældreansvarsloven, Adoptionsloven, Børneloven, Boafgiftsloven
17. november 2020
H
Procesunderretning kan alene afbryde en forældelsesfrist foreløbigt, hvis kravet i den sag, der underrettes om, ikke er forældet
 • Dom af 13. november 2020
 • Obligationsret, Erstatningsret, Finansielle virksomheder
 • Forældelsesloven, Retsplejeloven
16. november 2020
SH
Prisudsagn udgjorde sammenlignende reklame og skulle kunne dokumenteres
 • Dom af 13. november 2020
 • Immaterialret
 • Markedsføringsloven, Varemærkeloven
16. november 2020
H
Landsretten kunne ikke afvise ankesager med henvisning til retsplejelovens § 368 a, bl.a. fordi sagerne var af særlig betydning for appellanten
 • Kendelse af 12. november 2020
 • Procesret
 • Forældreansvarsloven, Retsplejeloven, Lejeloven
16. november 2020
Søg i afgørelser