Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
979
Opdaterede love
Søg blandt
22250
Afgørelser
Indblik
101210
Kommentarer
Overblik
197943
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

SH
Murbeslag havde tidligere været beskyttet som brugsmodeller, men deres udseende var alene betinget af deres tekniske, funktionelle karakter, og der var ved konstruktionen således ikke taget designmæssige eller æstetiske hensyn. Derfor nød de ikke beskyttelse efter markedsføringslovens regler om produktefterligninger.
 • Dom af 09. september 2019
 • Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven
15. november 2019
H
En 14-årig dreng var erstatningsansvarlig for brandskader på en skolebygning, mens en 13-årig dreng blev frifundet. Erstatningsansvaret for den 14-årige blev lempet
 • Dom af 09. september 2019
 • Erstatningsret
 • Beredskabsloven, Erstatningsansvarsloven
14. november 2019
H
Ægtepagt, der blev tinglyst efter indgivelse af anmodning om separation, var uden gyldighed
 
 • Kendelse af 05. september 2019
 • Familieret
 • Skifteloven, Retsplejeloven
13. november 2019
H
Tinglysningsretten havde med rette slettet en ugyldig ægtepagt
 
 • Kendelse af 05. september 2019
 • Familieret, Fast Ejendom, Ejendomsret
 • Retsplejeloven, Tinglysningsloven
13. november 2019
H
Hovedentreprenøren Y ifaldt hæftelsesansvar for den skade, underentreprenøren Z havde forvoldt på X’s ledning i forbindelse med et gravearbejde
 • Dom af 04. september 2019
 • Obligationsret, Erstatningsret
 • Lov om registrering af ledningsejere
11. november 2019
H
Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fristoverskridelsen ikke kunne tilregnes T, og anken blev derfor ikke admitteret
 • Kendelse af 30. august 2019
 • Procesret, Strafferet
 • Retsplejeloven
08. november 2019
SH
Betegnelsen "Cream" for blandt andet tøj nægtet registrering på grund af manglende særpræg
 • Dom af 29. august 2019
 • Immaterialret
 • Retsplejeloven, Varemærkeloven
08. november 2019
Søg i afgørelser