Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
978
Opdaterede love
Søg blandt
22306
Afgørelser
Indblik
101459
Kommentarer
Overblik
198329
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
To civilt ansatte i forsvaret havde ikke krav på yderligere pensionsår i forbindelse med deres afskedigelse
 • Dom af 05. november 2019
 • Arbejdsret, Forvaltningsret
I dag
SH
Jakke udgjorde en så nærgående efterligning af designbeskyttet Bellona-jakke, at det ikke rimelighed kunne formodes, at den var udviklet i en selvstændig proces uden kendskab til Bellonna-jakken, Der forelå en krænkelse efter designforordningen og markedsføringsloven § 3.
 • Dom af 04. november 2019
 • Immaterialret
 • Designloven, Markedsføringsloven
I dag
H
Ikke reelt leasingforhold hvorfor betingelserne for afgiftsberigtigelse efter registreringsafgiftsloven § 3 b ikke var opfyldt
 • Dom af 31. oktober 2019
 • Afgiftsret
 • Registreringsafgiftsloven
I går
H
EU-støtte var med rette anvendt til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift af en landbrugsvirksomhed under konkurs
 • Dom af 29. oktober 2019
 • Insolvensret, EU-ret, Statsstøtte
 • Konkursloven
06. december 2019
H
Et groft og umotiveret overfald mod 14-årig begået i forening, hvor T bl.a. tildelte forurettede tre knivstik, blev som fællesstraf med en tidligere dom straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder. Udvisning for bestandig var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser
 • Dom af 28. oktober 2019
 • Menneskerettigheder, Strafferet, Udlændingeret
 • Erstatningsansvarsloven, Straffeloven, Retsplejeloven, Udlændingeloven
05. december 2019
H
Ikke ført bevis for årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose og dødsfald
 • Dom af 23. oktober 2019
 • Erstatningsret, Sundhedsret
 • Erstatningsansvarsloven
04. december 2019
H
En ansat skulle ikke erstatte arbejdsgiverens tab af refu­sion af sygedagpenge
 • Dom af 22. oktober 2019
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Erstatningsansvarsloven, Funktionærloven, Retsplejeloven, Sygedagpengeloven
03. december 2019
Søg i afgørelser