Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
978
Opdaterede love
Søg blandt
22259
Afgørelser
Indblik
101327
Kommentarer
Overblik
198077
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

Ø
Skattestyrelsens kære af byrets beslutning om salærfastsættelse til forsvarer afvist, da kæremålet ikke var iværksat inden 14 dage efter, at Skattestyrelsen havde modtaget oplysning om salærfastsættelsen
 • Dom af 01. oktober 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven
I går
H
A’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved sagsanlæg
 • Dom af 30. september 2019
 • Erstatningsret
 • Erstatningsansvarsloven, Retsplejeloven
I går
H
Andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse begået over for en køreskoleelev blev straffet med 6 måneders fængsel. Der skete ikke frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer.
 • Dom af 26. september 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven
21. november 2019
H
T fundet skyldig i to forhold af overtrædelse af straffelovens § 240 om medvirken til selvmord og et forhold af forsøg herpå. Straffen fastsat til 60 dages betinget fængsel
 • Dom af 23. september 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven
21. november 2019
H
Ikke adgang til at tidsbegrænse en foranstaltning uden længstetid
 • Kendelse af 20. september 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven
20. november 2019
SH
Leasinggiver kunne kræve bil udleveret af konkursbo, idet leasingaftale blev anset for reel. Leasinggiver havde således ejendomsretten til bilen
 • Dom af 19. september 2019
 • Obligationsret, Ejendomsret
 • Konkursloven
20. november 2019
H
En slovakisk statsborger frifundet for udvisning i sag om simpel vold. Straffet med ubetinget fængsel i 30 dage
 • Dom af 18. september 2019
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Udlændingeloven
20. november 2019
Søg i afgørelser