Intelligent lovsamling

Djøf forlags eLov giver dig værktøjer til at arbejde effektivt
og gå i dybden inden for dine specialområder.

Søgning i 474 bøger fra Jurabibliotek og links til 195511 §§.

Intelligent adgang til:
1062
opdaterede love
og 1299 bekendtgørelser
Søg blandt:
54190
afgørelser
heraf 4652 fra Domsdatabasen
Indblik i:
129570
forarbejder
Overblik over:
240713
krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLov

H
Afvisning af bevisanke grundet tiltaltes udeblivelse
 • Kendelse af 12. august 2022
 • Procesret
 • Retsplejeloven
16. august 2022
H
Der kunne ske varetægtsfængsling efter dom efter hjemrejselovens § 15
 • Kendelse af 07. juli 2022
 • Procesret, Udlændingeret
 • Retsplejeloven, Udlændingeloven, Hjemrejseloven
12. juli 2022
H
Kære iværksat rettidigt ved kæremeddelelse, der blev fulgt op af egentligt kæreskrift
 • Kendelse af 06. juli 2022
 • Procesret
 • Retsplejeloven
12. juli 2022
H
Det var utilrådeligt at prøveløslade D, der ikke havde medvirket til at gennemføre en retspsykiatrisk undersøgelse
 • Kendelse af 29. juni 2022
 • Forvaltningsret, Strafferet
 • Straffeloven, Løsladelsesbekendtgørelsen
01. juli 2022
H
Ikke forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i sag om beslaglæggelse af bil med henblik på tredjemandskonfiskation
 • Kendelse af 28. juni 2022
 • EU-ret, Færdselsret, Strafferet
 • Retsplejeloven, Færdselsloven
30. juni 2022
H
Køber havde ikke løftet bevisbyrden for, at kendskab til mangler ved andelsbolig ville have ført til en lavere købesum end den nedsatte maksimalpris
 • Dom af 28. juni 2022
 • Boligret
 • Andelsboligloven
30. juni 2022
H
Det selskab, der i sagsportalen var indtastet som sagsøgt, blev anset for sagsøgt i sagen, men tilladt ændret til et andet selskab
 • Kendelse af 27. juni 2022
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Aftaleloven
30. juni 2022

Komplet juridisk værktøjskasse,
der altid er lige ved hånden

20% rabat for studerende
og medlemmer af Djøf

Søg nemt i hundredevis af
titler i Jurabiblioteket