Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1011
Opdaterede love
Søg blandt
39695
Afgørelser
Indblik
113302
Kommentarer
Overblik
220863
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Midlertidig fravigelse af forsvarers adgang til aktindsigt var berettiget 
 • None af 30. marts 2021
 • Procesret, Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven
07. april 2021
H
En konkurrenceklausul indgået mellem to kapitalejere i et selskab fandtes ikke at være omfattet af ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf. stk. 1
 • Kendelse af 29. marts 2021
 • Obligationsret, Lovfortolkning, Almindelige Emner
 • Lov om ansættelsesklausuler, Funktionærloven, Aftaleloven, Retsplejeloven
07. april 2021
H
Besiddelse af ca. 100 gram hash med henblik på videreoverdragelse på Christiania
 • Dom af 31. marts 2021
 • Strafferet
 • Straffeloven, Færdselsloven, Retsplejeloven
02. april 2021
SH
Smykker nød beskyttelse mod slavisk efterligning efter markedsføringsloven
 • Dom af 29. marts 2021
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Ophavsretsloven, Retsplejeloven, Markedsføringsloven
30. marts 2021
H
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte kurators beslutning om konkursspærring af afkastkonto i medfør af konkurslovens § 127
 • Kendelse af 26. marts 2021
 • Insolvensret
 • Konkursloven, Retsplejeloven
30. marts 2021
H
Politiassistent idømt bødestraf for utilsigtet at have afgivet et skud under en øvelse, fordi han havde glemt at sikre sin tjenestepistol
 • Dom af 25. marts 2021
 • Strafferet
 • Straffeloven
29. marts 2021
H
Betingelserne for at meddele DK Hostmaster påbud om at blokere adgangen til et domænenavn var ikke opfyldt
 • Kendelse af 23. marts 2021
 • Immaterialret, Procesret
 • Retsplejeloven
25. marts 2021
Søg i afgørelser