Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1006
Opdaterede love
Søg blandt
37167
Afgørelser
Indblik
108312
Kommentarer
Overblik
207316
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Eventuelt krav på erstatning og godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven var foræl­det, selv om fristen for genoptagelse af arbejdsskadesagen ikke var udløbet
 • Dom af 24. september 2020
 • Obligationsret, Erstatningsret, Finansielle virksomheder, Arbejdsret, Forvaltningsret
 • Arbejdsskadesikringsloven, Forældelsesloven
25. september 2020
H
Forældelse af krav på erstatning
 • Dom af 21. september 2020
 • Erstatningsret
 • Erstatningsansvarsloven, Forsikringsaftaleloven, Færdselsloven, Forældelsesloven
22. september 2020
H
Hjemvisning af afvisningsdom, da det ikke kræver tilladelse fra Procesbevillingsnævnet at anke en sag behandlet efter retsplejelovens kapitel 43 a
 • Kendelse af 16. september 2020
 • Procesret
 • Psykiatriloven, Grundloven, Retsplejeloven
18. september 2020
H
Lejers indsigelser mod opsigelse kunne ikke prøves efter indsigelsesfristens udløb
 • Kendelse af 11. september 2020
 • Lejeret
 • Almenlejeloven, Lejeloven, Retsplejeloven
15. september 2020
H
Herboende rumænsk statsborger skulle udleveres til straffuldbyrdelse i Rumænien 
 • Kendelse af 10. september 2020
 • EU-ret, Udlændingeret
 • Udleveringsloven, Retsplejeloven
15. september 2020
SH
Arbejdsgiver kunne kræve opfindelse overført til sig efter at arbejdstageren ikke havde opfyldt sin oplysningspligt i henhold til opfinderloven
 • Dom af 14. september 2020
 • Immaterialret, Procesret
 • Opfinderloven, Markedsføringsloven, Ophavsretsloven
15. september 2020
H
Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse om ikke at genoptage en sag vedrørende patienterstatning
 • Dom af 11. september 2020
 • Sundhedsret, Forvaltningsret
14. september 2020
Søg i afgørelser