Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
988
Opdaterede love
Søg blandt
22452
Afgørelser
Indblik
104526
Kommentarer
Overblik
203544
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Et krav fra de britiske skattemyndigheder måtte anses for et civilretligt krav, og danske domstole havde kompetence til at behandle kravet
 • Kendelse af 09. marts 2020
 • Procesret, International ret
 • Retsplejeloven
30. marts 2020
H
De svenske skattemyndigheder kunne ikke indgive konkursbegæring her i landet
 • Kendelse af 09. marts 2020
 • Skatteret, International ret
 • Konkursloven, Inddrivelsesloven
20. marts 2020
SH
Selfiecamera var ikke en produktefterligning
 • Kendelse af 05. marts 2020
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Retsplejeloven, Markedsføringsloven
18. marts 2020
H
Anvendelse af tv-overvågning over for ansat var uberettiget og udløste godtgørelse for tort
 • Dom af 02. marts 2020
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Erstatningsansvarsloven, Ikrafttrædelsesloven
13. marts 2020
H
Kæreskrift var ikke indgivet rettidigt
 • Kendelse af 25. februar 2020
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven
12. marts 2020
SH
Betingelser i slæbeattest ved bugsering af husbåd var ikke at anse som risikooplysninger, jf. forsikringsaftalelovens §§ 6 og 7, da forsikringsselskabet ikke havde efterspurgt disse oplysninger før udstedelse af police. Manglende efterlevelse betød derfor ikke, at kaskoforsikringen ikke dækkede, da husbåden kæntrede og sank under bugsering
 • Dom af 25. februar 2020
 • Forsikringsret, Søret
 • Forsikringsaftaleloven
11. marts 2020
H
Betydelige månedlige betalinger til bl.a. ægtefællens ejendom bevirkede, at omstødelige dispositioner ikke kunne udelukkes at foreligge, hvorfor der forelå fornøden retlig interesse 

 • Kendelse af 24. februar 2020
 • Insolvensret, Procesret
 • Konkursloven, Retsplejeloven
10. marts 2020
Søg i afgørelser