Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1039
Opdaterede love
Søg blandt
41631
Afgørelser
Indblik
121843
Forarbejder
Overblik
228943
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Fare for produktskade var afværget, og udgifter til efterfølgende inspektion var ikke dækket af udvidet forsikring vedrørende produkttilbagekaldelse
 • Dom af 18. maj 2022
 • Obligationsret, Erstatningsret, Forsikringsret, Færdselsret
20. maj 2022
H
Rettigheder til at anvende kompositioner i musicals mv. var overdraget ved forlagsaftale
 • Dom af 11. maj 2022
 • Obligationsret, Immaterialret
 • Ophavsretsloven, Aftaleloven, Retsplejeloven
12. maj 2022
H
Godtgørelse for uberettiget tvangsfiksering fastsat til 40.000 kr.
 • Dom af 10. maj 2022
 • Familieret, Erstatningsret, Menneskerettigheder
 • Psykiatriloven, Retsplejeloven, Erstatningsansvarsloven
11. maj 2022
H
Skattemæssigt underskud på ca. 275 mio. kr. kunne efter salg af selskabet ikke anvendes til at nedbringe den skattepligtige indkomst i senere indkomstår
 • Dom af 04. maj 2022
 • Skatteret
 • Selskabsskatteloven, Ligningsloven
11. maj 2022
H
En ankesag var ikke begrænset til alene at angå et spørgsmål om udmåling af erstatning og vederlag, da Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke var begrænset 

 • Kendelse af 02. maj 2022
 • Procesret
 • Retsplejeloven
11. maj 2022
H
En provisionslønnet tandplejer havde krav på løn beregnet på grundlag af provision optjent forud for sin hjemsendelse under covid-19-pandemien
 • Dom af 02. maj 2022
 • Arbejdsret, Lovfortolkning, Almindelige Emner
11. maj 2022
H
Forsikringsselskab kunne – ud af erhvervsevnetabserstatning – få godtgjort beløb svarende til betalt kompensation efter filippinske arbejdsretlige regler
 • Dom af 27. april 2022
 • Forsikringsret, Arbejdsret, Søret
 • Arbejdsskadesikringsloven, Forsikringsaftaleloven
29. april 2022
Søg i afgørelser