Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1006
Opdaterede love
Søg blandt
37020
Afgørelser
Indblik
107955
Kommentarer
Overblik
207229
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Varetægtsfængsling af udlænding var ikke uproportional
 • Kendelse af 01. juli 2020
 • Procesret, Udlændingeret
 • Retsplejeloven, Udlændingeloven, Straffeloven
03. juli 2020
H
Kommune havde ikke efter byfornyelsesloven pligt til at tilbyde lejer en erstatningsbolig, hvor huslejen ikke oversteg et bestemt lejeniveau
 • Dom af 01. juli 2020
 • Boligret, Byggeret
 • Grundloven, Retsplejeloven, Byfornyelsesloven, Boligreguleringsloven
03. juli 2020
SH
Reder og kontraherende transportør ansvarlig over for ladningsejer for undladelse af at oplyse om mulig vandskade efter brandslukning, hvilket reelt afskar ladningsejer for dækning gennem fælleshavaribidrag
 • Dom af 02. juli 2020
 • Procesret, Søret
 • Forældelsesloven, Søloven, Retsplejeloven
03. juli 2020
H
Klip, der ved en fejl ikke havde udløst frakendelse af førerret, skulle indgå ved ny overtrædelse omfattet af klippekortordningen
 • Dom af 30. juni 2020
 • Procesret, Færdselsret, Strafferet
 • Færdselsloven
01. juli 2020
H
T havde ikke oplysningspligt vedrørende for lav ansættelse af aktieavanceskat og blev derfor frifundet for skatteunddragelse 
 • Dom af 26. juni 2020
 • Skatteret, Strafferet
 • Skattekontrollov, Skattekontrolloven, Kildeskatteloven, Straffeloven
29. juni 2020
H
Royaltybetalinger til moderselskab for at benytte varemærke mv. havde karak­ter af fra­dragsberettigede driftsomkostninger og var på markeds­vil­kår
 • Dom af 25. juni 2020
 • Skatteret
 • Skattekontrollov, Ligningsloven, Statsskatteloven, Skattekontrolloven
26. juni 2020
H
Udvisning af EU-statsborger var ikke bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed
 • Dom af 25. juni 2020
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Straffeloven
26. juni 2020
Søg i afgørelser