Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1026
Opdaterede love
Søg blandt
41336
Afgørelser
Indblik
116264
Forarbejder
Overblik
226866
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Indkøb af kameraer med henblik på viderelevering til Islamisk Stat var medvirken til terror
 • Dom af 10. september 2021
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven
13. september 2021
H
Værnetingsaftale kunne ikke tilsidesættes i medfør af sølovens § 310, stk. 1, da Bruxelles I-forordningen fandt anvendelse på retsforholdet
 • Dom af 09. september 2021
 • EU-ret, Procesret, Søret
 • Søloven, Bruxelles I-forordningsloven
13. september 2021
SH
Rettighedsorganisation overtrådte markedsføringslovens §§ 3, 20 og 21 ifm. deres kommunikation om en aftale fra 2017 (om spillefilm til læring) samt kommunikation til kommuner og skoler om Motion Picture Licensing Company Denmark
 • Dom af 30. august 2021
 • Markedsføringsret, Konkurrenceret
 • Ophavsretsloven, Straffeloven, Konkurrenceloven, Markedsføringsloven
01. september 2021
SH
Der kunne ikke nedlægges forbud mod markedsføring af bits med farvekoder
 • Dom af 27. august 2021
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Konkurrenceloven, Markedsføringsloven
30. august 2021
H
Skønsmand inhabil som følge af ikke at have underrettet alle parter om afholdelse af skønsforretning samt besvaret spørgsmål, der lå ud over skønstemaet
 • Kendelse af 26. august 2021
 • Procesret
30. august 2021
H
Fængsel i 2 år og 8 måneder for besiddelse af sprængstoffer i en periode på ca. 25 år, hvor der havde været afholdt seks frit lejde-aktioner
 • Dom af 26. august 2021
 • Strafferet
 • Våbenloven, Straffeloven
27. august 2021
H
Udvisning af rumænsk statsborger med et indrejseforbud i 4 år var ikke i strid med EU-opholdsdirektivet 
 • Dom af 25. august 2021
 • Menneskerettigheder, EU-ret, Strafferet, Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven
27. august 2021
Søg i afgørelser