Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1007
Opdaterede love
Søg blandt
36856
Afgørelser
Indblik
105730
Kommentarer
Overblik
206222
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

SH
Sø- og Handelsretten tilsidesatte ikke Ankenævnet for Patenters og Varemærkers afgørelse om ophævelse af registrering af 3D væremærke for rillede kartoffelchips, hvor Ankenævnet anså udformningen for nødvendig for at udføre en teknisk funktion
 • Dom af 27. april 2020
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Retsplejeloven
I dag
H
Anmodninger om tilladelse til observation og rumaflytning taget til følge
 • Kendelse af 22. april 2020
 • Procesret
 • Udlændingeloven, Straffeloven, Retsplejeloven
26. maj 2020
SH
Gyldig ansvarsfraskrivelse betød at fragtfører skulle friholde udlejer af trailer med defekt køleanlæg for følgetab
 • Dom af 22. april 2020
 • Obligationsret, Transportret
 • Erstatningsansvarsloven, CMR-loven
26. maj 2020
H
Ikke grundlag for at tilkende yderligere erstatning for ”helbredelsesudgifter og andet tab” i anledning af patientskade 
 • Dom af 22. april 2020
 • Erstatningsret
 • Retsplejeloven, Erstatningsansvarsloven, Renteloven
25. maj 2020
H
Garantierklæringer om forsørgelse i forbindelse med familiesammenføring var bortfaldet ved opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse
 • Dom af 21. april 2020
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Retsafgiftsloven, Aktivloven, Retsplejeloven
22. maj 2020
H
Isoleret bevisoptagelse kunne gennemføres ved de almindelige domstole
 • Kendelse af 15. april 2020
 • Byggeret, Forsikringsret, Procesret
 • Forsikringsaftaleloven, Retsplejeloven
20. maj 2020
H
En andelshavers for sene betaling af boligafgift var af uvæsentlig betydning, da andelshaveren var ude af stand til at varetage sine økonomiske interesser
 • Kendelse af 16. april 2020
 • Boligret, Lejeret
 • Aktivloven, Lejeloven
19. maj 2020
Søg i afgørelser