Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lov om fremtidsfuldmagter (1. udg.)
Forfattere: Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen
Udgivelsesdato: 13. jun 2018
DJØF Forlag

Fuldmagtsgiverens retlige handleevne bevares

- Side 191 -

...det må antages, at den er indgået af en person, der på grund af sindssygdom, herunder (svær) demens... manglede evnen til at handle fornuftmæssigt. Det kan også komme på tale at påberåbe sig ugyldighedsgrundene i aftalelovens §§ 31, 33 og 36. Se hertil Svend Danielsen og Rie Thoustrup Sørensen : Værgemålslovskommentaren (2. udg. 2017) s. 690-710.

Læs på Jurabibliotek