Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aktieavancebeskatningsloven (3. udg.)
Forfattere: Henrik Peytz
Udgivelsesdato: 18. jun 2015
DJØF Forlag

(6) Realisationsprincippet og fastlæggelse af anskaffelses- og afståelsestidspunkt

- Side 469 -

...kunne fratages aktieoptionerne for 1998, og at han havde krav på en del af tildelingen for 1999 svarende til den del af året, i hvilken han havde været ansat, og vilkåret om ophør i tilfælde af opsigelse var derfor ugyldigt. Sø- og Handelsrettens dom var kommenteret i TfS 2001.591, JUS 2001 nr. 25 og Revision & Regnskabsvæsen 2002 nr. 3, side 18.

Læs på JurabibliotekGenerelle principper for opgørelse af anskaffelsessummen for den enkelte aktie

- Side 567 -

...kunne fratages aktieoptionerne for 1998, og at han havde krav på en del af tildelingen for 1999 svarende til den del af året, i hvilken han havde været ansat, og vilkåret om ophør i tilfælde af opsigelse var derfor ugyldigt. Sø- og Handelsrettens dom var kommenteret i TfS 2001.591, JUS 2001 nr. 25 og Revision & Regnskabsvæsen 2002 nr. 3, side 18.

Læs på Jurabibliotek