Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Jus

- Side 185 -

...aftalelovens § 36) eller en kvantitativ udmåling (fastlæggelse af en godtgørelse og i mange tilfælde også fastlæggelse af en erstatning). Dette er ikke det samme som spørgsmålet, om subsumptionen er objektiv eller skønsmæssig, jf. afsnit 5.4. nedenfor. Man kan således sammenkæde en objektiv retsfølge med jus, der kræver en skønsmæssig subsumption, f.eks.

Læs på Jurabibliotek