Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Selskabsloven (4. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen og Peer Schaumburg-Müller
Udgivelsesdato: 11. jun 2023
DJØF Forlag

Til stk. 1. Beslutningen om omdannelse – krav til beslutningsflertallet

- Side 778 -

...fandt UfR 2004.1738 H, at det ikke var i strid med en andelsretlig lighedsgrundsætning, når en relativt nyoptaget andelshaver fra Kløver Mælk ikke blev ligestillet med ældre andelshavere gennem den årrække, for hvilken der blev foretaget hensættelse til de personlige konti i forbindelse med udligningen forud for Kløver Mælks indfusionering i Arla.

Læs på Jurabibliotek