Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Fogedret (1. udg.)
Forfattere: Jesper Münther
Udgivelsesdato: 14. aug 2016
DJØF Forlag

Frivillige forlig (retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4)

- Side 58 -

vil kunne være situationer, hvor skyldnerens retsstilling søges forringet ved det frivillige forlig. Skyldneren kan gøre oprindelige tilblivelsesmangler gældende, f.eks. svigindsigelser efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek