Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Entreprenørens ekstraarbejder (1. udg.)
Forfattere: Kristian Skovsgaard
Udgivelsesdato: 01. jun 2017
DJØF Forlag

Baggrunden for bygherrens ændringsret

- Side 64 -

...rimelige og sagligt begrundede ændringer i retsforholdet, selv om det måtte betyde mindre byrdeforøgelser for den anden part«. Derudover giver aftalelovens § 36 også adgang til, at urimelige aftaler kan kræves ændret, jf. nærmere herom Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd (2012), s. 198 ff. Når entrepriseforhold har disse særegne karakteri-

Læs på Jurabibliotek