Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Vedtægter og ejeraftaler (4. udg.)
Forfattere: Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

Ugyldighed/tilsidesættelse

- Side 46 -

...rimelige og acceptable, men som ved deres konkrete anvendelse efter års forløb viser sig at føre til klart urimelige resultater. I sådanne tilfælde vil den såkaldte generalklausul i SL § 108, efter omstændighederne kombineret med aftaleretlige principper, jf. herved aftalelovens § 36, kunne føre til konkret tilsidesættelse af vedtægtsbestemmelsen.

Læs på Jurabibliotek