Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lovgivning

- Side 18 -

For det tredje gør aftalelovens § 36 det muligt enten helt eller delvis at tilsidesætte servitutaftaler, som er urimelige eller i strid med redelig handlemåde at gøre gældende, ligesom servitutaftaler er ugyldige, hvis de er i strid med lov og ærbarhed, jf. DL 5-1-2.

Læs på JurabibliotekOm bogen: Servitutretten

- Side 25 -

...indgår ved fortolkningen og interesseafvejning, hvor der er tvivl om servitutternes indhold og rækkevidde. Servitutaftaler kan være ugyldige, enten fordi de er i strid med lov og ærbarhed efter D.L. 5-1-2, eller fordi de indeholder urimelige eller ikke klart fremhævede byrdefulde vilkår, som kan tilsidesættes helt eller delvis efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek