Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Passiv accept

- Side 61 -

...Passivitetsgrundsætningen har en lignende karakter som flere andre regler eller grundsætninger, der bygger på almen og fleksibel standard, som f.eks., at der ifaldes ansvar for skade forvoldt ved uforsvarlig adfærd, eller løfter er ugyldige, hvis det er i strid med almindelig hæderlighed eller er urimeligt at gøre dem gældende, jf. aftalelovens §§ 33 og 36.

Læs på Jurabibliotek