Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Færdselsloven (2. udg.)
Forfattere: Henrik Waaben og Kirsten Søndergaard Munck
Udgivelsesdato: 20. apr 2023
DJØF Forlag

Indledende bemærkninger

- Side 1149 -

...Kontrolafgiften ligger i 2022 i niveau 750-795 kr. Afgiften for ulovlig parkering på en offentlig parkeringsplads udgør normalt 510 kr., jf. § 121, stk. 5. Domstolene vil i medfør af aftalelovens § 36 ud fra rimelighedsbetragtninger kunne gribe ind over for meget høje private parkeringsafgifter, jf. under stk. 3 med omtale af bl.a. U 2014.1719 H.

Læs på JurabibliotekTil stk. 3

- Side 1161 -

...adgangen til at pålægge flere afgifter for samme parkering principielt af de parkeringsvilkår, der er fastsat. Aftalelovens § 36 og – hvis der er tale om en forbrugeraftale, jf. herved aftalelovens § 38 a – tillige § 38 b og § 38 c kan dog føre til, at et aftalevilkår ud fra rimelighedsbetragtninger mv. tilsidesættes helt eller delvist, jf. U 2014.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 1165 -

...skiltning ved siden af billetautomaten, var et standardmæssigt aftalevilkår, og at der ikke i aftalevilkårene var grundlag for at kræve, at kontrolgebyret efterfølgende blev annulleret. Der var heller ikke grundlag for at tilsidesætte aftalevilkåret om kontrolgebyret som ugyldigt efter aftalelovens § 36. A blev herefter pålagt at betale parkeringsafgiften.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...nødretssynspunkter eller lignende må gøres undtagelser herfra, ligesom aftalelovens § 36 efter omstændighederne vil kunne finde anvendelse. I retspraksis er færdselslovens § 2, nr. 18, 3. pkt., om havarerede køretøjer ikke blevet tillagt betydning for adgangen til at hensætte en bil på en privat parkeringsplads, se også under § 2, nr. 18. Retspraksis:

Læs på Jurabibliotek