Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Erhvervsforvaltningsret (2. udg.)
Forfattere: Bent Ole Gram Mortensen, Carina Risvig Hamer, Hanne Marie Motzfeldt, Bassah Khalaf og Christian Frier
Udgivelsesdato: 16. sep 2020
DJØF Forlag

Ugyldighed

- Side 380 -

...række undtagelser til denne hovedregel: de forskellige ugyldighedsgrunde. En række af disse ugyldighedsgrunde omhandler omstændigheder ved indgåelse af aftalen, mens andre omhandler selve indholdet af en aftale. 564 564. Aftalelovens §§ 28-36. En kontrakts ugyldighed har derfor ofte til formål at beskytte den mindre stærke part i kontraktforholdet.

Læs på Jurabibliotek