Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftaler med en beboerrepræsentation

- Side 188 -

...mellem beboerrepræsentanterne og udlejeren, såfremt den er åbenbart urimelig, jf. LL § 66 a, stk. 1, 4. pkt., eller aftalelovens § 36. 426 426. Se herom – og om ordningen i LL § 66 a i øvrigt – hos Pernille Lind Husen m.fl.: Administration af boliglejemål, 2017, s. 527 ff. Se også Hans Henrik Edlund og Niels Grubbe: Boliglejeret, 2. udg., 2015, s. 449.

Læs på Jurabibliotek