Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Dansk Forsikringsret (11. udg.)
Forfattere: Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard
Udgivelsesdato: 18. jan 2024
DJØF Forlag

Aftalelovens § 36 og § 38 c. Tilsidesættelse af forsikringsvilkår

- Side 103 -

...sygeorlov ikke var rationelt begrundet, og at det måtte have stået klart for selskabet. Det var heller ikke rationelt begrundet, at han – når han allerede var syg – ikke valgte at oprette fortsættelsesforsikring, når dette på dette tidspunkt kunne ske uden afgivelse af helbredsoplysninger. Sagen er omtalt i ankenævnets årsberetning 2013, s. 33-34.

Læs på Jurabibliotek