Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ansættelseslovgivningens fravigelighed ved aftale

- Side 68 -

...særlig fratrædelsesordning, hvorefter han i strid med denne rejste krav efter funktionærlovens fratrædelsesgodtgørelsesregler: Ordningen ansås her som et aftalekompleks, igennem hvilket han samlet opnåede et større beløb, end han ville have fået ved en opsigelse. Herefter kunne han ikke tillige rejse krav på lovens fratrædelsesgodtgørelse, mente retten.

Læs på Jurabibliotek