Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Forskellige ansættelsesretlige situationer, generelt om lovens § 2, stk. 1

- Side 100 -

...Højesteret. Beskæftigelsesdirektivets regler om proces- og sanktionsspørgsmål er også klart gunstigere for de diskriminerede end de regler, der fandtes i dansk ret før 2004, se herom nedenfor i kommentaren til §§ 7 og 7 a om godtgørelse og delt bevisbyrde samt i kap V om særlige klageorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder).

Læs på Jurabibliotek