Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Markedsret 1 (7. udg.)
Forfattere: Palle Bo Madsen
Udgivelsesdato: 16. jan 2018
DJØF Forlag

Almindelige påbud i indgrebssager.

- Side 280 -

...tidligere fandtes i aftalelovens § 36 (hvorefter en aftale – kun – kunne »tilsidesættes helt eller delvis«), og som heller ikke hjemlede nogen videregående ændringsret. Den nugældende formulering af aftalelovens § 36, der trådte i kraft den 1.1.1995, og som hjemler mulighed for, at en aftale »ændres«, har således ikke smittet af på konkurrencelovens regel.

Læs på Jurabibliotek