Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lovgivning om ligestilling

- Side 590 -

Herudover kan flere andre generalklausuler (markedsføringslovens § 1, aftalelovens § 36, mv.) anvendes, evt. sammen med ligestillingslovens § 2 om diskriminationsforbud eller § 4 om mainstreaming.

Læs på JurabibliotekGrundloven

- Side 595 -

...beskyttelse12671267. Zahle, Henrik: Dansk forfatningsret 3. Menneskerettigheder, Kbh. 2003 s. 217. og henviser i den forbindelse til Ussing, der i 1950 (dvs. før reformen af aftalelovens § 36 i 1975)12681268. Ussing, Henry: Aftaler, Kbh. 1950 s. 219. henviste til grundlovens § 74 (dengang § 81) til støtte for en fortolkning af Danske Lov 5-1-2, hvorefter:

Læs på JurabibliotekAftalelovgivningen

- Side 599 -

...i ligestillingslovene. Man kan dog stadig sætte spørgsmålstegn ved, om disse regler alene kan begrunde ændring af aftaler, eller om dette kræver anvendelse af aftalelovens § 36, se nærmere ovenfor i kommentaren til ligestillingslovens § 3 b i kap. III, til forskelsbehandlingslovens § 5 a i kap. I og til § 5 i lov om etnisk ligebehandling i kap. II.

Læs på Jurabibliotek