Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lærebog i informationsret (2. udg.)
Forfattere: Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Thomas Riis, Henrik Udsen, Vibeke Borberg og Sebastian Felix Schwemer
Udgivelsesdato: 14. aug 2020
DJØF Forlag

Overdragelse ved aftale

- Side 107 -

dele af et aftalekompleks om fordeling af royalties for et musikværk blev tilsidesat efter aftaleloven § 36. 66 66. Læs mere i Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen, Immaterialret, 2018, s. 617 f.

Læs på Jurabibliotek