Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

Bygherrens reklamation og kravfremsættelse (varsling)

- Side 480 -

» Det er hensigten med at præcisere betingelserne, at det sikres, at der ikke gennem praksis indbygges yderligere betingelser. Hvis betingelserne er opfyldt, skal dagboden betales, medmindre aftalen tilsidesættes, fordi den er ugyldig eller i medfør af aftalelovens § 36.«

Læs på Jurabibliotek