Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

III Standarddokumenter

- Side 32 -

...standardvilkår, jf. i Danmark aftalelovens § 36 samt konkurrencelovens § 11 om misbrug af dominerende stilling. Spørgsmålet har i mange lande været genstand for lovgivning, senest vistnok i Tyskland, og overalt, hvor konkurrencemyndigheder er etableret, er standardiserede forretningsbetingelser et af de felter, der har sådanne myndigheders særlige bevågenhed.

Læs på Jurabibliotek