Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Festskrift til Irene Nørgaard (1. udg.)
Forfattere: Caroline Adolphsen, Eva Naur, Helle Isager og Anne-Dorte Bruun Nielsen
Udgivelsesdato: 12. maj 2017
DJØF Forlag

Retsvirkningerne af fortsættelse af et lejemål

- Side 121 -

...opsagde hun lejemålet og blev foranlediget heraf præsenteret for en stor regning for istandsættelse. Da boligorganisationen ikke fandtes at have ydet den pågældende fornøden betænkningstid med hensyn til, om hun skulle vælge at fraflytte eller at fortsætte lejemålet, blev hendes pligt til at betale regningen tilsidesat i medfør af aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek