Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Oplysningspligt

- Side 27 -

...kunne tilsidesættes efter aftl. § 36. I hvert fald i erhvervsmæssige forhold må kautionisten anses for forpligtet til trods for en betydelig risiko ved det sikrede engagement, når blot kreditor loyalt har givet tilgængelige oplysninger, jf. U 1998.566 H om garanti for lån til et chancepræget engagement (hævning af sunkne skatte med et dykkerskib).

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 28 -

...hotel, der var grundlaget for kommanditselskabet, idet kreditor ikke antoges at måtte have kendt kautionisternes forudsætning. 12 12. Jf. tillige i det hele Højrup : Kaution s. 25 ff., Krag Jespersen : Kaution s. 21 f., Beck Thomsen & Rohde : Kaution s. 73 f. samt Ussing : Kaution s. 28 f. Se endvidere U 1940.311 H om en henlagt politianmeldelse.

Læs på Jurabibliotek