Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

§ 5

- Side 97 -

...aftaler er underlagt almindelige aftaleretlige regler, herunder navnlig reglerne om tilsidesættelse i medfør af aftalelovens § 36 eller § 38 c (i forbrugerforhold). Herefter kan en efterfølgende aftale om fravigelse af loven kun gøres gældende, hvis brugeren er blevet informeret om, hvilken retsstilling han ville have i medfør af lovens bestemmelser.

Læs på Jurabibliotek