Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Når svaret findes gennem fortolkning

- Side 70 -

...kan den offentlige kontrahent forsøge at få gennemført en ændring af den foreliggende kontrakt. Foruden at det naturligvis er muligt at foretage en ændring, hvis kontrahenterne kan komme til enighed herom, må muligheden for at tilpasse kontrakten til de ændrede lovkrav baseres på enten forudsætningslæren eller generalklausulen i aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Bernhard Gomard: Kontraktret, s. 191f. Domspraksis viser da også tilbageholdenhed med en sådan anvendelse af bestemmelsen, men udelukker det ikke, jf. eksempelvis afgørelserne i U1981.870V, U1998.281H og U2004.2400H. At parterne i en OPS-kontrakt er professionelle, kan således ikke alene udelukke, at § 36 kan danne grundlag for en ændring af kontrakten.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 71 -

...tæt tilknytning til realydelsen, da denne ofte skal præsteres direkte over for tredjemand og ikke den offentlige kontrahent. 85 85. For en uddybende analyse af spørgsmålet se Karsten Naundrup Olesen: Samfundsloddet, s. 291ff. Nogen sikker hjemmel for at gennemføre en ændring af OPS-kontrakten i tilfælde af lovændring er aftalelovens § 36 dog ikke.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 72 -

...§ 36, må det anbefales, at kontrakten indeholder regulering af adgangen til at ændre kontrakten i tilfælde af, at lovkravene til den bagvedliggende lovpligtige opgave ændres. Dette gør sig naturligvis særligt gældende for de kontrakter, der foreskriver, at realydelsen skal være styret af den lovregulering, der var gældende på indgåelsestidspunktet.

Læs på Jurabibliotek