Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Optionsprogrammer

- Side 320 -

...hvis ansættelsen ophørte inden for en tre-årig periode. Tilbagekøbsprisen var fastsat til den oprindelige købesum med tillæg af 10 %, uanset aktiens reelle værdi. Dette var et urimeligt vilkår, der ikke kunne opretholdes, jf. aftalelovens § 36, i en situation, hvor medarbejderen blev afskediget uden at have haft indflydelse på ansættelsens varighed.

Læs på Jurabibliotek