Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Forvaltningsloven (2. udg.)
Forfattere: Niels Fenger
Udgivelsesdato: 20. dec 2020
DJØF Forlag

Virkningen af inhabilitet for allerede indgåede kontrakter

- Side 257 -

...f.eks. størrelsen af det aftalte vederlag, eller hvor der i øvrigt er vilkår i aftalen, som ikke uvæsentligt fraviger det, der ville være sædvanligt i den pågældende situation. I sådanne tilfælde må det i almindelighed anses for at være i strid med redelig handlemåde, hvis den pågældende private part vil gøre aftalen gældende, jf. aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek