Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Arbejdsmarkedsklausuler i aktionær- og anpartshaveroverenskomster o.l.

- Side 76 -

...åbenbart urimelige vilkår i øvrigt. Hvad der i asl. § 19 gælder for bestemmelser om værdiansættelse af aktier i vedtægterne, gælder på tilsvarende måde, hvad der er aftalt i aktionæroverenskomster om samme emne, idet det normale er, at det i aktionæroverenskomster anføres, at disse har fortrinsret, frem for hvad der er aftalt i selskabets vedtægter.

Læs på Jurabibliotek