Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Den kollektive arbejdsret (4. udg.)
Forfattere: Jens Kristiansen
Udgivelsesdato: 18. aug 2021
DJØF Forlag

Rimelighedscensur af virksomhedsoverenskomster

- Side 191 -

...princippet ved indgåelse af overenskomster, jf. Arbejdsrettens dom af 6. september 1982 (AT 1982/41 (9429). Det er på linje hermed forudsat af Arbejdsretten, at en virksomhedsoverenskomst – helt eller delvist – kan være ugyldig i medfør af den generelle rimelighedscensur i aftalelovens § 36, jf. f.eks. dom af 19. juni 1979 i sag 8529 (AT 1979/70).

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 192 -

...tidligere tjener), der henviste til, at han på grund af sprogproblemer ikke var klar over, hvad det var for en aftale, han nu som restauratør indgik med den faglige organisation. Arbejdsretten tilsidesatte ikke overenskomsten i medfør af aftalelovens § 36, da arbejdsgiveren havde boet længe i Danmark og var bistået af en advokat under forhandlingerne.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 194 -

...som ugyldig, er det nærliggende, at det i givet fald må bero på en anvendelse af aftalerettens almindelige ugyldighedsregler, herunder aftalelovens § 36. 8 8. Se for en kritisk tilgang til Arbejdsrettens praksis på dette område Ole Hasselbalch Retsstridighedens grænser i arbejdskampe om opnåelse af kollektiv arbejdsoverenskomst, U2013B, p. 433-38.

Læs på Jurabibliotek