Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

De almindelige domstoles inkompetence

- Side 187 -

...være kompetent til at tage stilling til ugyldighedsindsigelser på rent aftaleretligt grundlag, f.eks. aftalelovens §§ 29 og 36. Arbejdsretten har f.eks. erklæret en kollektiv overenskomst for ugyldig, hvis overenskomst var indgået under en retsstridig tvang i form af en overenskomststridig konflikt, jf. Arbejdsrettens dom af 4. april 1997 (96.217).

Læs på Jurabibliotek