Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Fast ejendom II. (1. udg.)
Forfattere: Carsten Munk-Hansen
Udgivelsesdato: 05. aug 2016
DJØF Forlag

- Side 33 -

U 1979.225 Ø: S, der drev virksomhed som ejendomsformidler, solgte en ejerbolig med utilstrækkelige – og vildledende – økonomiske oplysninger til K, der – åbenbart for S – ikke havde råd. Aftalen tilsidesat efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek