Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Funktionærret (6. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Sandro Ratkovic, Thomas Christian Thune, Morten Ulrich, Lise Lauridsen og Lars Svenning Andersen
Udgivelsesdato: 24. aug 2020
DJØF Forlag

- Side 30 -

...måneder som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af den periode, forpligtelsen gælder. Hvis funktionæren modtager løn i en opsigelsesperiode efter den faktiske fratræden, regnes fratrædelsen fra opsigelsesperiodens udløb. Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren.

Læs på Jurabibliotek- Side 31 -

...opsigelsestidspunktet. Forpligtelsen gælder endvidere kun i forhold til kunder m.v., som funktionæren selv har haft erhvervsmæssig kontakt med hos sin tidligere arbejdsgiver, og i forhold til øvrige kunder m.v., som arbejdsgiveren ved særskilt, skriftlig meddelelse inden opsigelsen har ladet været omfattet af forpligtelsen. I øvrigt finder aftalelovens § 36 anvendelse.

Læs på Jurabibliotek