Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Udlicitering og medarbejdere (5. udg.)
Forfattere: Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 07. mar 2011
DJØF Forlag

Konkurrence- og kundeklausuler

- Side 245 -

...at gøre gældende (fuldt ud), fx fordi klausulerne er blevet for vidtgående. Sidstnævnte bestemmelse gør klausulen uvirksom, hvis den ansatte bliver opsagt uden at have givet rimelig anledning dertil, eller hvis han selv fratræder, fordi arbejdsgiverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet den ansatte rimelig grund til at fratræde.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 247 -

I den første situation, hvor konkurrenceklausulen er påtaget, efter at den oprindelige ejer er blevet funktionær, kan klausulen vurderes efter aftalelovens § 38, stk. 2, og funktionærloven, mens klausulen i den anden situation alene kan vurderes efter aftalelovens §§ 36 og 38, stk. 2, idet den relateret sig til virksomhedsoverdragelsen.

Læs på Jurabibliotek